چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

دی ۱۵، ۱۳۹۲

کلیپ 153 افاضات آقای هالو - مارو باش

قدروارزش وارج این زحمتکشان درعرصه هنروشعروطنزرااگرامروز،ندانیم،فردادیگردیرخواهدشد
ازهنرمندان زحمتکش،امروزبایددفاع کنیم،فردا،بدردآنان نمی خورد
آنان،حمایت همه جانبه رامی خواهند
سی سال بی عملی وبی تفاوتی،وتنهانگاه کردن کافی ست
ازهنرمندان دلسوزاین آب وخاک باستانی دفاعی قهرمانانه وشجاعانه کنیم
به قدروقیمت وارزش واعتبارآنان،بیافزائیم وبرای آنان مبارزه کنیم
بادرودبیکران،به هنرمندان گرامیِ سرزمین باستانی مان
هالو-هیلاصدیقی- بادکوبه ای ودیگراستادان هنرمند
فراموش نکنیدکه که امروزه،فرهنگ باستانی ایران همیشه گرامی
دردستان پرمهرشماگرامیان هست
ازاین فرهنگ زیبا،دفاع ونگهداریم
باآرزوی پیروزی برای شماهنرمندان وطن پرست وگرامی
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر