چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

دی ۲۳، ۱۳۹۲

رُمان سرگئی اِویچ اوسین

 
مبارزه شهروندان برای حقوق اجتماعی: ضامن پیروزی یا اتلاف وقت
 
اغلب از زبان مردم شنیده میشود: «شرکت در تظاهرات معنی ندارد»، «چرا شما اعتراض می کنید، رژیم در همه حال بمیل خودش عمل می کند، بهتر است، به کاری مشغول شوید، که ار عهده اش برمی آئید»... برای دادن پاسخ به این «آیه های یأس»، لازم است درک خود را از مفهوم «مبارزه اجتماعی» در این زمینه مشخص کنیم. زیرا، هر مبارزه در جامعه (مبارزه اقتصادی، سیاسی یا ایدئولوژیک) بمعنی وسیع کلمه، تعریف اجتماعی دارد. در این صورت است، که می توانیم از مبارزه اجتماعی مردم در محل زندگی و مبارزه اقتصادی پرولتاریا در محل کار سخن بگوئیم. در اینجا مبارزه اجتماعی می تواند اشکال مختلفی مانند مبارزه برای حفظ محیط زیست، علیه  ساخت و ساز بی رویه، علیه ساخت و سازها بوسیله «انبوه سازان»، علیه ساخت بازار، مبارزه برای افزایش حقوق  و بهبودی شرایط کار و غیره داشته باشد. همه اینها، مبارزه اجتماعی زحمتکشان در محل کار یا زندگی تعریف میشوند. برای درک بهتر خصوصیات این شکل مبارزه، لازم است صفات مشخصه آن را مورد بررسی قرار دهیم
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر