چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۰۹، ۱۳۹۲

بی شرمی ولجن پراکنی بی پایان باندجنایتکارفرخ نگهدار

بی شرمی ولجن پراکنی بی پایان باندجنایتکارفرخ نگهدار

گویافرخ نگهدارخائن وهمپالگی های رژیم نگهدارش،پایانی برای بی شرمی ولجن پراکنی،نمی شناسند،باشدکه دوجنایتکارحرفه ای،جلادان اسلامی،میرحسین موسوی وکروبی،نیزپابپای جنایتکاران وخائنینی چون فرخ نگهدار،این سگ گزمهُ درباررژیم جنایتکارملایان،باهم محاکمه واعدام انقلابی شوند

__________________
 
لجن پراکنی باندجنایتکارفرخ نگهدار
 


 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر