چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۱۷، ۱۳۹۲

اعلامیه در باره‌ واقعه‌ سیاهکل

جنبش چریکی سیاهکل در تسریع مبارزه‌ی انقلابی اکنون چنان نقشی را ایفاء می‌کند که یک دهه مبارزه‌ی غیرمسلحانه نمی‌توانست ایفاء کند.
اکنون ده‌ها دست دراز شده تا سلاح این رزمندگان را بگیرد و به جنگ ادامه دهد. شکست تاکتیکی سیاهکل در رابطه با کل جنبش انقلابی خلق ما یک شکست استراتژیک برای حکومت شاه و یا نقطه‌ی عطف تاریخی در مبارزه‌ی خلق ما خواهد بود.
همان طور که شکست تاکتیکی "چه گوارا"ی کبیر اوج‌گیری مبارزه‌ی مسلحانه را در سراسر قاره‌ی آمریکای لاتین در پی داشت، همان طور که شکست فیدل در "مونکادا" انقلاب کوبا را به دنبال آورد، سیاهکل "مونکادا"ی ایران است، با این تفاوت که مبارزه‌ی مسلحانه در این جا بدون‌وقفه، با نیرو و تجربه‌ی بیشتر ادامه می‌یابد
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر