چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۱۷، ۱۳۹۲

سیاهکل وآموزه‏های آن

 نظر منتقدان پیرامون روی‏داد سیاهکل – مشخص و خطاب و بحث این نوشته‏ی کوتاه، با مخالفین آن نیست و هم‏چنین، نه جایز و صلاح‏ست تا هر ساله و هر باره، به مجادله و جدل با ایده‏هایی بپردازیم که سال‏ها و دهه‏هاست، تکلیف خود را با تئوری مبارزه‏ی مسلحانه – و آن‏هم به‏عنوان یگانه راه رهائی کارگران و زحمت‏کشان از زیر یوغ رژیم‏های سراپا مسلح و خشن حاکم بر ایران – مشخص نمودند، بلکه بحث و هدف فعلی آن است که ببینیم مدافعین نظری آرمان سیاهکل در چه حال و هوایی‏اند و چگونه دارند بعد از دهه‏ها بی‏عملی و بی‏حضوری، بر پیشانی و بر سر در سازمانِ خودی، همان نام و نشانی را حک می‏نمایند که رفقای دهه‏ی چهل انتخاب نمودند؟ خلاصه این‏که آیا می‏توان سخن از ایثارگری، برخورد سالم و سازنده‏ی آن رفقا را به‏میان آورد و در عمل کیلومترها از آن‏ها فاصله گرفت؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر