چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آبان ۲۳، ۱۳۹۲

در ارتباط باموضع گیری های اخیراحزاب وجریانات"ناسیونالیست"کرد

اخیرأ سه تشکل کرد، حزب دمکرات کردستان ایران - حزب دمکرات کردستان و پژاک شاخه ی حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) که از سال 2004 در مناطق مرزی بین ترکیه و ایران هر از گاهی به تحرکاتی دست میزند، بطور جداگانه برای چندمین بار درخواستهای ملتمسانه ای را به جهت گشودن باب مذاکره با جمهوری جهل و سرمایه داشتند. پاسخ رژیم به درخواست آنان چه مثبت باشد و چه منفی، در مواضع جدی و تغییر ناپذیر کمونیستها نسبت به ناسیونالیزم و بورژوازی، خصوصأ جریانات سازشکار که هدف مقاله است، بر خلاف جریاناتی که بطور آشکار یا پنهان تلاش میکنند تحت بهانه های مختلف از جمله مبارزه مشترک بر علیه جمهوری جهل و سرمایه، یاهمکاری برای یافتن راه حل نسبت به ستم ملی و غیره به این قبل جریانات نزدیک و باب همکاری را باز نمایند، بعبارتی با توجیه هدف به هر وسیله ای متوسل میشوند. بنا به دلایلی که در ذیل ارائه خواهد شد، تاثیری نمی تواند داشته باشد
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر