چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آبان ۲۳، ۱۳۹۲

شباهنگ راد-تریبون شما

نگاهی کوتاه به بعضاً نظرات پنج «سازمان»و«حزب» ایرانی،در گرامی‏داشت کُشتارزندانیان سیاسی (در سوئد)
 
آری، از دل نشست پنج «سازمان» و «حزب»، چنین نظرات و ارزیابی‏های غیر مسئولانه‏ای بدر آمد. «سازمان»ها و «احزابی» که نه بار مسئولیت ناکرده‏های‏شانرا بر عهده گرفته و می‏گیرند و نه طرحی تازه، برای انجام وظایف کمونیستی آتی‏شان و آن‏هم در مقابل ددمنشی‏ها و یورش سبوعانه‏ی رژیم جمهوری اسلامی به جنبش‏های اعتراضی و جوانان دارند
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر