چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آبان ۱۳، ۱۳۹۲

ایمیل دریافتی:ایران آزاد

مردم ایران درمذاکرات فروخته شد
 
بالاخره با دلالی روسیه و چرخشی که در سیاست غرب بجود آمد دموکراسی و حقوق انسانی‌ در ایران استفراغ شد. علی‌ خامنه‌ای حاضر به تسلیم تمام خواسته‌های غرب می‌باشد مشروط به اینکه حقوق انسانی‌ و دموکراسی که چاشنی مذاکرات قبلی‌ بوده است از مذاکرات حذف شود. در عوض حکومت اسلامی غنی سازی اورانیم را تا حد سه‌ و نیم در صد پایین میاورد و آمریکا هم تحریمها را برمیدارد. دیگر مساله تغیر رژیم و تغییر اوضاع داخلی‌ در برنامه غرب وجود نخواهد داشت. حالا دیگه این وحشتکده و یاغی‌ بینلملل از نظر غرب شده "میانه رو" و شر و ورهأیی از این دست   
البته اینها نتیجه دلالی و باجگیرهای روسیه می‌باشد. برنامهٔ اتمی‌ حکومت دها میلیارد دلار به پای مردم ایران آب خورد که نصیب روسیه شد بعلاوه اهدای تمام مخازن نفتی دریای خزر به روسیه. خامنه‌ای از بیست سال گذشته این امتیازات را پشت پرده به روسیه داد تا حکومت ننگینش را حفظ کند. در بیست سال گذشته ایران یک قطره از حوزه نفتی خزر نصیبش نشده است و همگی‌ به جیب روسیه رفته است. برداشت و فروش این منابع نفتی ایران توسط روسیه همچنان بدون وقفه ادامه دارد
 
این بند و بستها خامنه‌ای را به شدت هارتر کرده است و با خیال راحت تری هر طور که دلش میخواهد به دار میکشد و نابود می‌کند. ابعاد اعدامها و سرکوبها پس از روی کار آمدن ملا حسن روحانی به طور چشمگیری افزایش یافته است. اعدامهای مردم بیگناه با صحنه سازی و پرونده سازی فقط و فقط برای نسق گرفتن و ایجاد هر چه بیشتر رعب و وحشت در جامعه
 
نابود باد جمهوری اسلامی
 پیش به سوی ایرانی‌ سکولار و دمکراتیک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر