چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۱۱، ۱۳۹۱

بله رفقا:...آخروعاقبت حزب خائن توده ایران

خودبخوانیدحدیث مفصل ازاین باندناگرامی وهمیشه بی شرف
 
....................................
 
شرکت کنندگان در کنگره سپس به بررسی ”سند ویژه“‌یی درباره سی‌امین سالگرد یورش دستگاه‌های سرکوب رژیم ولایت فقیه بر ضد حزب توده ایران پرداختند. در آغاز بحث درباره این سند، رفیق علی خاوری درباره وضعیت حزب پس از انقلاب، چگونگیِ عملکرد رهبری وقت حزب، یورش و دستگیری‌های گسترده، همچنین مهاجرت توده‌ای‌ها، و دشواری‌هایی که حزب برای بازسازی صف‌های خود با آن‌ها روبه‌رو بود، گزارش مفصلی به شرکت کنندگان در ششمین کنگره حزب ارائه داد. در پی این گزارش مفصل، رفقا به بحث درباره زاویه‌های مختلف یورش به حزب، و ادامه توطئه‌های دستگاه‌های امنیتی پرداختند، و سند را پس از وارد کردن تغییرهایی در آن، با اکثریت آرا به تصویب رساندند
 
 
..............................................................
 
براستی حرامزادگی سیاسی،عقیدتی تابه کجا؟تاچه حد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر