چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۱۱، ۱۳۹۱

مطلب انتخابی

هنوز عمله و اکرهٔ خامنه ای خاک و غبار سوریه را از تن نشسته و درد استخوان لبنان را علاج ننموده اند و در فکر سناریویی جدید برای مذاکرات هستند که ناگهان مصاحبه با رضا پهلوی از تلویزیون دولتی چین پخش میشود و در قزاقستان حقیر ترین پیشنهادات به هیئت مذاکره کننده ارائه میشود (چیزی در حدود پیشنهاداتی که در سریال صمد آقا؛ در شهر؛ به آقای عین الله باقرزاده میشد و او هم قبول نمیکرد.). زمانی که به کسی پیشنهادی سخیف ارائه میشود؛ در زبان سیاسی به اینگونه تعبیر میشود که طرف پیشنهاد شونده را به «هیچ» گرفته اند
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر