چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۰۹، ۱۳۹۱

در یادمان کمونیست‏های یازده اسفند پنجاه!

یازده اسفند سال پنجاه بود که رژیم شاهنشاهی، رفقا مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی، اسدالله مفتاحی، مجید احمدزاده، غلام‏رضا گلوی و حمید توکلی را به جوخه‏ی اعدام سپرد. سال پنجاه بود و سال گسترده‏گی سرکوب و سال بگیر و به بند کمونیست‏ها و انقلابیون توسط ارگان‏های مخوف نظام گذشته. یک سالی از حماسه‏ی سیاهکل گذشته بود و ساواک به‏منظور ایجاد رعب و وحشت هر چه بیش‏تر در درون جامعه، و به‏منظور جلوگیری از گسترش جنبش کمونیستی به هر سوراخ و سنبه‏ای سرک می‏کشید و قصد داشت تا با تعرض بی‏وقفه به مخالفین و کمونیست‏ها، صدای انقلاب و انقلابیون را خفه نماید
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر