چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۱۵، ۱۳۹۱

سرودهای انقلابی چریکهای فدائی خلق


سرودهائی با صدای رفیق کبیر حمید اشرفترانه- سرودهائی از دیگر خلق های جهان

 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر