چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۲۵، ۱۳۹۱

تصویر-سوراخ موش

سوراخ موش محموداحمدینژادفضانورد-آیت الله جنتی وعلی خامنه ای درکره مریخ
امروزناساکشف کرد
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر