چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۱۵، ۱۳۹۱

عزاداری ضدبیت علی گدای چلاق

 
حکم بنفشه زنجیر         حدشکوفه تکفیر
سهم سپیده تبعید          جای ستاره چاه هست
این شهرمردگان است
دور،دوردین فروشان است

..........................................
این فیلم مراسم عزاداری امسال هیئت بعثت در شهر یزد است. فیلم را از شبکه استانی یزد بصورت زنده پخش میکردند که ناگهان متوجه محتوای آن شده و آنرا قطع میکنند
 
گفتند گل مگویید   این حکم پادشاه است   چشم و چراغ بودن   روشن ترین گناه است حکم شکوفه تکفیر   حد بنفشه زنجیر   سهم سپیده تبعید   جای ستاره چاه است   این شهر مردگان است   آواز تازه ممنوع   لبهای غنچه آزاد   گل بی اجازه ممنوع دارالخلافه آباد    جهل و خرافه آزاد    بیداد پشت بیداد    حرف اضافه ممنوع    گل بی اجازه ممنوع   این سایه باوران را   ظلمت ز نور بهتر
 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر