چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۲۳، ۱۳۹۱

ادامهْ کفش پرانی

بعدازجورج بوش دیوانه وفرزندناخلفش محمودعنتری نژادفضانورد،نوبت کفش پرانی به آقای بریمردرکنفرانس هنری جکسون در سالن پارلمان بریتانیا رسید.هم فیلم اش هست وهم صدایش
 
.........................................
 
تصویر ویدیویی پرتاب لنگه کفش های یک جوان عراقی بسوی " بریمر
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر