چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۲۱، ۱۳۹۱

هفت سال پیش-م.ارجمند

تماس با چنین شیوه هائی جهت اشنائی با این سازمان که از واژه هائی چون ( مخفی ) و ( هسته های چریکی ) ووو .....خود را معرفی می کند برای جوانانی که در تب وتاب و شور عصیانگری و شورش بسر می برند . چیزیست جالب و مهیج . سازمانی با چنین اسم ونامی که هنوز در تاریخ سیاسی ایران از بیست سال قبل تا بحال وجود نداشته است که هم مخفیانه و زیر زمینی به فعالیت های خود ادامه دهد و هر از چند گاهی نیز دست به ترورهای فیزیکی بزند . در مورد معرفی سازمان از طریق شبکه اینتر نتی بیش از چند بار وبلاگهای این سازمان از طرف مقامات دولتی مسدود و فیلترینگ به عمل امد
 
...........................................
 
قانونی در این تشکیلات هست که ارتباطات و روابط بین اعضا و یا کادر های مرکزی طوریست که اگر شک کنند مامور و یا جاسوس سرویس های اطلاعاتی دولت هستید با شلیک یک گلوله به همه چیز خاتمه می دهند
 
...............................................
 
یکی از علت های مهمی که سرویس های اطلاعاتی ــ پلیسی دولتی نتوانسته اند به هیچکدام از اسرار و رموز این سازمان در امر ارتباطات پی ببرند. ارتباط اعضا و هوادران و یا کادر های مرکزی این سازمان زیر سایه وجود کامپیوتر و شبکه اینتر نتی باشد
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر