چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۲۱، ۱۳۹۱

هشت سال پیش-مقاله ای ازرفیق آروین

ارو ین ــ مسئول امنیتی سازمان مخفی ایران  ــ تهران
۲۵ خرداد ۱۳۸۳

واواک ــ ساواما ــ ساواجا ــ ( گشتا پو های اسلامی )
 
در جمهوری ننگین اسلامی و در بین ملایان عقب مانده ولایت فقیه هر چه عمامه بزرگتر و پهن تر باشد بر طبق سایز و اندازه های مختلف ان نیز خون بیشتری را طلب می کنند وبدست اوردن این خون نیز خون اشام های فراوانی را می خواهد . سران این جمهوری بعد از شش سال خون ریزی و خون اشامی و قتل و کشتار وبگیر و ببند و تجاوز های انفرادی وگروهی به ناموس مردم و دختران جوان خصوصا در زندانها و سیاهچال های مخوف جهت حفظ و نگهداری از این میراث ناب محمدی دست به تشکیل نیروئی زدند که اجر و پاداششان در ان دنیا با امام زمانشان ودر این دنیا نیز با خمینی و بزرگ عمامه بسر ها و عظیم الر یشها ی حوزه علمیه قم باشد
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر