چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۰۱، ۱۳۹۱

خبر

هموطنان عزيز:به دليل حملات سايبری به سايت پيک ايران درحال حاضر سايت دردسترس نمی باشد.
سايت پيک ايران پس ازبازسازی ازروز پنجشنبه سوم اسفند 1391 برابربا 21 فوريه 2013 دوباره شروع به کارخواهدکرد
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر