چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۰۱، ۱۳۹۱

آدم کُشی-جنایت-رسوائی

آدم کُشی وجنایت ورسوائی های مالی تنهاومختص حکومت ننگین اسلامی نیست بلکه اربابان این حکومت حلقهْ زنجیری برگردن،نیزنه تنهاهمه چیزرابه اویادمی دهندبلکه(طبق گفته خودحکومت ننگین)،اربابانش نیزبه جنایت تکیه وعمل می کنند.مثل این
 
کشف جسدنماینده ربوده شده پارلمان روسیه دربشکه سیمان
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر