چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۰۸، ۱۳۹۱

لمپنیسم ولمپن ها

بررسي لمپنيسم ودلايل بوجودآمدن آن
 
بحث لمپن یا لمپن پرولتاریا اولین بار توسط یک فیلسوف آلمانی به نام کارل مارکس (۱۸۱۸-۱۸۸۳) در کتاب ((نبردهای طبقاتی در فرانسه)) ابراز شد، او در دومین کتاب مشترک خود با فردریش انگلس (۱۸۲۰-۱۸۹۵) به نام ((ایدئولوژی آلمانی)) لمپن پرولتاریا را خرده طبقه ای از اجتماع معرفی کرد که در تولید نقشی ندارد، فاقد شعور طبقاتی است و امرار معاشش از راههای مشکوک مثل گدایی، قاچاق، زورگیری، واسطه گری، کلاهبرداری و… صورت می گیرد، کارل مارکس این گروه از اجتماع را وابسته به خورده بورژوازی و اشرافیت می داند
 
..............................................
 
در تاریخ معاصر ایران واژه لمپن بیشتر به قمه کشها، لوطی ها و زورگیرها اطلاق می شود، اگر در تاریخ ایران نگاهی بیندازیم متوجه حضور پررنگ این قشر در منازعات سیاسی و جریانات تاریخی خواهیم شد و جالب اینجاست که لمپن زمانی دارای قدرت بی حد و حصر می شود که حاکمیت از او و چماقدارانش حمایت کند، دوران ۱۲۰ ساله حاکمیت قاجار مملو از داش مشدی ها، لوطی ها و جاهل هاست در واقع دوران قاجار نقطه عطف و رشد غیر عادی لمپنیسم در ایران است زیرا در آن زمان بود که حاکمیت از قدرت آنها برای ساکت کردن و جلوگیری از باز شدن چشم و گوش مردم استفاده می کرد و جالب است که این دزدان و قاتلان از طرف حاکمیت ترفیع میگرفتند و قهرمانان ملی می شدند
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر