چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آذر ۲۵، ۱۳۹۲

دانشگاه‏هاوجنبش دانشجوئی

سنتاً جنبش دانشجوئی، جنبش چالشی – اعتراضی‏ست؛ جنبش روشن‏گری و جنبش تبلغ و ترویج ایده‏ها و آرمان‏های انقلابی – کمونیستی‏ست؛ جنبش تقابلی‏ست و علی‏رغم پس‏روئی‏ها و عقب‏گردها، حامل پیش‏روئی‏ها و دست‏آوردهاست. پیشاپیش وظایف این جنبش نوشته شده و کمترین قرابت و هم‏سوئی‏ای با طبقات بالا و مدافعین رنگارنگ آن‏ها نه‏دارد. با این تفاصیل با درس‏گیری و با آموخته‏های به‏جاست که می‏توان، نارسائی‏ها و ناکامی‏ها را کنار زد و بر خلاقیت، و هم‏چنین بر شفافیت جنبش دانشجوئی افزود
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر