چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آذر ۲۵، ۱۳۹۲

فرخ نگهداروحلول روح کنفوسیوسی 
فرخ نگهدار اخیرا مقاله ای با عنوان «در ضرورت عبور از ستیز به تفاوت» نوشته که جدای از مفرح بودن نثر و پند و اندرزهایش حاوی نکاتی است که منطق پرتناقض، سطحی و پوچ او را نشان می دهد. برای مثال چند گزیده از نوشته او را می آوریم:
۱. نگهدار نیکفر را شماتت می کند که از عبارت «رژیم کشتار» استفاده می کند، و فراموش می کند که خود چند سطر آن سو تر از «تنور آدم کشی های دهه شصت» حرف می زند. نگهدار اما در توضیح ماهیت، علت، اهداف، و سازمان دهندگان این «تنور» چیزی نمی گوید، شاید چون امروز باید تنور دیگری را گرم کند!
۲. نگهدار دو بار به دروغ از «میلیون ها فعال سیاسی که صادقانه و صمیمانه بر باورهای نیک اسلامی جمهوری اسلامی را بنیان نهادند» نام می برد. دقت کنید این میلیون ها فعال حکومت را بنیان نهادند! آیا میلیون ها انسانی که در ۱٣۵۷ برای آزادی و رفاه به میدان آمدند «میلیون ها فعال اسلامی» بودند؟! یا این فعالان دستجات سیاسی محدودی بودند که حول محور روحانیت و با پنهان کردن هدف نهایی خود موفق به فریب توده هایی شدند که در مخیله شان هم ظهور یک حکومت مذهبی نمی گنجید؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر