چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آذر ۲۴، ۱۳۹۲

وقتی یک احمق،یک ملّت رابازیچهُ دست خودساخت

فرداحمقی به نام محموداحمدی نژادکه هشت سال یک ملّت رابازیچهُ احمق ترازخودبه نام علی خامنه ای ساخت،دراین میان چه کسی مقصروگناهکاراصلی ست،ملت ایران یااین دیوانگان دیندار
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر