چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

دی ۰۷، ۱۳۹۲

فیلم زیباودیدنیِ :چلچله های شب

هنرسینمائی همیشه زیباوجالب ودیدنی مغزهای متفکرِکارگردانان جهان کمونیسم
درس عبرتی برای ملّت ایران که چگونه جنگ پارتیزانی رافرابگیرند
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر