چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مرداد ۳۰، ۱۳۹۲

سه تصویردریافتی:ضروری ترازمسئله انقلاب مصر

برای آنکه احساس مسئولیت درقبال هنرعکاسی وعکاسان شجاع کرده باشیم.تقدیم به همان عکاسان هنرمند
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر