چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مرداد ۲۵، ۱۳۹۲

لنین :استوارترین شخصیت سیاسی دنیای معاصر
بیوگرافی‌های رایج لنین نه کتابهای تونی کلیف، تروتسکی، کروپسکایا، ویکتور سرژ و ای اچ کار بودند؛ بلکه شرح زندگی این مهمترین شخصیت تاریخ از زبان ضدکمونیست ترین دیپلوماتها ـ رابرت سرویس، رابرت پین و دیوید شاب ـ بازار گرمی پیدا کرده بود. شرح تاریخ انقلاب فرانسه را نه از قول جورجس لبفیور و تامس پین، که از زبان ـ بقول مارکس ـ ادموند برک مجیزگوی سلطنت انگلیس رایج کرده بودند. این آن دوره ای بود که "آمد و رفت
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر