چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مرداد ۱۷، ۱۳۹۲

نشست چهارم اتحادچپ ایرانیان خارج کشور

فرح طاهری:اتحادچپ ایرانیان ـخارج از کشورتشکلی سوسیالیستی،دموکراتیک ومستقل است،برای سازماندهی وهماهنگ کردن فعالیت ها ومبارزات عملی نیروهای چپ وفاداربه آرمان کارگران وزحمتکشان درخارج ا زکشور ودفاع وحمایت عملی ازمبارزان داخل کشوروپشتیبانی ازخواست های آنان وهمچنین افشای هرچه بیشتر جمهوری اسلامی و تنگ کردن عرصه بر آن درمجامع بین المللی
جمشید برمکی، مسئول ارتباطات داخلی اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور که از شیکاگو به تورنتو آمده بود، درباره ی برگزاری نشست به شهروند می گوید: این نشست چهارم ما است. این نشست ها برای برقراری رابطه و تحکیم روابط با ایرانیان خارج از کشور که ما آنها را چپ و کمونیست می دانیم برگزار می شود و به همین خاطر نشست هایمان سالیانه نیست و براساس ضرورت هایی که فکر می کنیم بین اعضا وجود دارد، برگزار می شود.
او در پاسخ به اینکه ضرورت این نشست چه بود؟ می گوید: بعد از جنبش دوم خرداد در سراسر خارج کشور اپوزیسیون به صورت بورژوازی خودش را خواسته منسجم کند. در گذشته تمام اتحادهایی که ایجاد شده بوده بیشتر براساس گروه ها و احزاب و سازمان ها بوده، ولی این اتحادها، مشخصا اتحاد چپ انقلابی، اتحاد چپ کمونیستی و اتحاد چپ کارگری نتوانستند جوابگوی ضرورت این اتحاد در درون جنبش چپ باشند. ما معتقدیم تنها شکل این حرکت باید به صورت شرکت افراد و عناصر باشد، اینها می توانند عضو گروه ها و احزاب باشند ولی در این اتحاد با خودشان نمایندگی سازمان هایشان را نمی آورند. اتفاقا امروز یکی از رفقا به وسیله پالتاک همین سئوال را کرد چه احزاب و سازمان ها و گروه هایی در اتحاد چپ حضور دارند؟ من پاسخ دادم اتحاد چپ ایرانیان با احزاب همکاری می کند ولی هیچگاه استقلال خودش را با نمایندگی یک بینش سیاسی از دست نمی دهد
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر