چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مرداد ۱۵، ۱۳۹۲

اعزام نیروهای مسلح به سوریه ازطرف پژاک


منابعی در حزب حیات کردستان (پژاک) شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه، دوشنبه ۵-۸-۲۰۱۳ اعلام کردند که آماده هستند نیروهای نظامی خود را برای کمک به کردهای سوریه، به این کشور اعزام کنند
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر