چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مرداد ۱۵، ۱۳۹۲

۱۰ دلیل برای استعفای دولت روسیه

زیوکانوف
 
کشوردرشرایط خطرناکی قرارگرفته است.روسیه نیازمندیک دولت اعتمادملی میباشد
 

از 1223 فرودگاه در روسیه امروزه 120 فرودگاه باقی مانده، از 1600 باند 60 باند فعال مانده است. از 1800 هواپیمای جنگی 1200 هواپیما نیازمند تعمیر میباشد. مراکز بزرگ صنعتی از قبیل : پرٌم، ایژوسک، ولادیمیر، نیژنی نووگراد....فاقد پوشش هوایی میباشند. در طی سالهای گذشته تعداد کشتی های نیروهای دریایی تا 60 ٪ کاهش یافته است. نتیجه نهایی این «رفرم» چنین است: نیروهای مسلح روسیه قادر به حل موفقیت آمیز مساله حتی در درگیریهای منطقه ای نیز نمی باشند
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر