چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مرداد ۲۲، ۱۳۹۲

دولت روحانی،دولتِ امیدِ نظام

 
حسن روحانی دوره‏ی چهار ساله‏ی ریاست جمهوری خودراآغاز نموده است.تصورات جامعه شایدبرآن باشدکه درآینده،اوضاع ازآن‏چه تاکنون بوده است،تغییریابد.زنگ تبلیغات رااین‏گونه کوک نموده‏اندوبراین‏موضوع اصرارداشته‏اندکه این یکی،بادیگری متفاوت است؛تاکیدداشته‏اندکه هرآن‏چه باشد،نمی‏تواندبه‏مانندآن یکی – یعنی احمدی‏نژاد – باشد.فرق است واگرچه هردو برخاسته از یک نظام‏اند، امّا تفاوت‏هایی با هم دارند. این‏ها را به ذهن مردم و جامعه تزریق نموده‏اند، و بدون شک از درک این تفاوت‏ها، و یا هم‏سانی‏هاست که چپ، می‏تواند جایگاه نظری خود را روشن نماید و راه و سیاست صحیح را به جامعه نشان دهد
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر