چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مرداد ۱۵، ۱۳۹۲

مفهوم انقلاب ازنگاهِ اپوزیسیون چپ

متأسفانه ازچپِ چپ،تاراستِ چپ،به چنین دردمزمنی متبلاءاند.بی‏تردیددلائل چندی رامی‏توان درحول وحوش این موضوع برشمرد.فقدان حضوروعدم ارتباط با مردم و جنبش‏های اعتراضی، بیگانه‏گی کامل باردونقد دیده‏گاه‏های ناصحیح خودی،اسکان درازمدت در خارج از کشور، ناتوانی در تصفیه حساب‏های سیاسی –عملی، چشم دوختن به تغییرو تحولات ازجانب بالائی‏ها وغیره،از زمره مواردی‏ست که بر افکار وبرکردارسازمان‏ها واحزاب کمونیستی خارج از کشور سایه انداخته است. ده‏هاست که چپ، میدان را خالی نموده است و درعوض منتظره بهره‏مندی مثبت سیاسی، از میدان بدون حضور است. ادله و فاکت‏های بسیار فراوانی پیرامون اثبات این حکم وجود دارد مبنی بر این‏که نگاه چپ، نسبت به اعتراضات مردمی، کمونیستی نیست؛ مبنی بر این‏که برنامه‏های‏اش برای وصل به پایگاه اجتماعی و رو به درون نیست، و نظاره‏گر و به دنباله‏رو جنبش‏های اعتراضی تبدیل گردیده و هم‏چنین سازمان و حزب خود را کاملاً به حوادث سپُرده است
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر