چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مرداد ۲۲، ۱۳۹۲

فراخوان پنجمین نشست سراسری اتحادچپ

اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور در آستانه چهارمین سال بنیانگذاری خود قرار دارد و این رخداد برابر است با پنجمین نشست سراسری این اتحاد که در تاریخ دوم، سوم و چهارم ماه آگوست در شهر مونترال - کانادا، برپا خواهد شد.
اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور نهادی مستقل با سمت و سوی سوسیالیستی است که بر مبنای حضور فردی اعضایش و حول محور اشتراکات آنان تشکیل شده و به هیچ حزب، سازمان و نهادی وابستگی ندارد. ما با کوشش پیگیرانه و مستمر تمامی رفقای عضو و هواخواهان، تلاش کرده ایم که موانع و مشکلات را از پیش پای خود برداشته و عرصه فعالیت های خود را گسترش دهیم
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر