چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۲۲، ۱۳۹۲

خبر

خبرفوری - انتقال ۴۲مجاهد اشرفی به ليبرتی
 

 
___________________________
 
رفقای مجاهدورزمنده خلق درعراق رانجات دهیم

اجازه ندهیم بیشترازاین قربانی طمع های سیاسی دولت حرامزادهُ مالکی درعراق ودولت ولدزنای علی خامنه ای درایران شوند
 
به کمک ویاری رفقای رزمندهُ مجاهدخلق خواهیم شتافت
 
باترورهای انقلابی سران ددمنش حکومت کثیف آخوندهاوباانفجاربمبهادرمراکزمملوازمزدورانِ بسیجی وپاسداروحزب الله وماموران نجس وکثیف اطلاعات آخوندی،به کمک ویاری رفقای رزمندهُ مجاهدخلق خواهیم شتافت

درودبرمقاومت واستواری تان،رفقای رزمندهُ مجاهدخلق
_____________________

سازمان مخفی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر