چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۳۱، ۱۳۹۲

سازمان اکثریت ویادمان قربانیان کُشتار زندانیان سیاسی تابستان شصت‏و‏هفت

براستی که هم نام و آن ننگ‏ جادوانی است
 
البته که پرونده و جایگاه این سازمان در هر دُوره‏ای مملو از خیانت، تسلیم‏طلبی، هم‏کاری و مراوده با سران نظام و هم‏چنین دست‏بوسی جناح‏های متفاوت رژیم جمهوری اسلامی می‏باشد. سرنوشت این سازمان به‏مانند همه‏ی سازمان‏ها و عناصر وابسته به سرمایه روشن و مبراست. اسنادِ کاملاً مبرهنی وجود دارد که بر تعلق و وابسته‏گی این سازمان به سرمایه را صحه می‏گذارد و بر همین اساس، به‏هیچ‏وجه نمی‏شود و نمی‏توان، قلم‏ها را بناحق، به نفع سازمان اکثریت به گردش آورد و هر آن‏چه را که کرده و می‏کند، از اذهان عمومی پنهان ساخت؛ نمی‏شود و نمی‏توان با هیچ عطر و بوئی، افکار و تن گندیده‏ی این سازمان را معطر و خوش‏بو نمود
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر