چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۰۵، ۱۳۹۲

حسن روحانی کلیدسازوزبان انگلیسی آخوندی

 
حسن روحانی خر-کلیدسازِالاغِ رژیم ولایت فقیه
برآن میزانِ دانشِ وزبان انگلیسی ات بایدریدوشاشید
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر