چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۱۸، ۱۳۹۲

پاسخ حکومت ننگین آخوندهای دجال ومزدوران وابسته به حکومت

پاسخ سران حکومت کثیف ملایان حاکم برایران ومزدوران ددمنش وابسته به حکومت:ترورهست وترورهست وترورانقلابی
 
 
 
مرگ ونابودبادحکومت کثیف وعقب مانده وارتجاعی آخوندهای حاکم برسرزمین مان،ایران گرامی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر