چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۱۳، ۱۳۹۲

بادرودبه شاهزاده رضاپهلوی-باسپاس ازهمدردی تان-ایران همه سوگوارند

رضاپهلوی
 
 

 
۱۲- شهریورماه ۱۳۹۲-

بار دیگر با نهایت تاسف شاهد اقدام غیرانسانی دولت دست نشانده عراق در حمله به هم میهنان اسیر و بی پناهمان در کمپ اشرف هستیم. جای بسی شگفتی است که سازمان های مدعی دفاع از حقوق بشر، چشم بر روی چنین فجایعی می بندند و هیچگونه اقدامی در پیشگیری از بروز آن به عمل نمی آورند.
این فاجعه غیر انسانی را شدیدا محکوم می نمایم و با بازماندگان همدردی نموده و برایشان شکیبایی آرزو دارم.
آیا زمان آن نرسیده است که هم صدا در مقابل هر ستمی بیایستیم و نقطه پایان بر تمامی بی خانمانی ها، آوارگی ها و سرگردانی ها بنهیم.
خداوند نگهدار ایران باد
رضاپهلوی
 

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر