چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۱۸، ۱۳۹۲

به یادبودجان باختن رفیق فرمانده ارنستوچه گوارا

یادونامش همیشه گرامی وراهش همواره پررهروباد
به یادرفیق فرمانده:ارنستوچه گوارا
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر