چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۱۲، ۱۳۹۲

چه بلائی برسرهنرمندان آمده است

زیرسایهُ وجودی حکومت نجس-کثیف-بی اصل ونسب-بی تخم وتباروبی ریشهُ حکومت مادربه خطا(خودتان بخوانید:حکومت مادرروسپی ملایان)درایران،چه بلائی برسرهنرمندان این مرزوبوم آمده است،که جهت اجرای یک هنرزیبای موسیقی آنهم درچهارچوب سرودزیباوملی ایرانیان،مجبورندپرچم گه ئی الله شده رابدست بگیرند
 
به امیدآزادی کامل ایران گرامی یمان ازچنگ ملایان مادربه خطاوروسپیان دینداراسلامی
به امیدآنروز
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر