چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آبان ۰۵، ۱۳۹۲

پایانی فقر و اعدام در پایانی رژیم جمهوری اسلامی‏ست

براستی سئوال این است‏که آیا در چنین نظام‏هایی و از جمله در زیر سلطه‏ی رژیم وابسته و هاری هم‏چون رژیم جمهوری اسلامی، پایانی بر اوضاع وخیم زنده‏گانی کارگران و زحمت‏کشان و هم‏چنین بر چیدن زندان و شکنجه‏ی مخالفین است؟ آیا می‏توان تصوری جدا از اوضاع دردناک فعلی‏ای که سرمایه‏داران برای میلیون‏ها انسان محرومِ سرتاسر جهان ساخته‏اند، را داشت؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر