چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۱۸، ۱۳۹۲

هنوزهم دادمیزنیم فریادمیزنیم:جنگ مسلحانه-جنگ پارتیزانی

هنوزهم دادمیزنیم فریادمیزنیم:جنگ مسلحانه-جنگ پارتیزانی
 
ماچریکهای مسلح فدائی خلق ایران،برای نابودی کامل حکومتِ کثیفِ معتادانِ عمامه به سر،هنوزدادمی کشیم،فریادمیزنیم:تنهاراه رهائی ایران گرامی ازچنگِ ددمنشانِ عمامه به سر-جنگِ پارتیزانی-جنگ مسلحانهُ ملی ومردمی وجنگِ حذف فیزیکیِ کلّه گنده هاوعمامه بزرگ به سران آخوندی ست

آغازگران جنگ مسلحانهُ آینده،درایران همیشه گرامی ماجنگ تک تیراندازان چریکهای مسلح فدائی خلق،علیه سران بزرگ عمامه به سرآخوندی درایران،خواهندبود
جنگ پارتیزانی_کشتاروقتل عام بزرگ عمامه داران،درایران فعلی ما،وتک تیراندازان میهن پرست وواقعی،زن ومردنمی شناسد.همگان بایدپارتیزان باشند

به امیدآزادی ایران گرامی ازچنگ عمامه داران وملایان دیندار
_______________________
فیلم زیبای :تک تیراندازان
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر