چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۲۶، ۱۳۹۲

ایمیل دریافتی:ایران آزاد

جاوی وپاینده ایران فارسی زبان
ایران آزاد
 
خامنه‌ای و سران رژیم هیچکدام بچه‌هایشان رابه جنگ نفرستادند
 
استالین گفت که مرگ یک نفریک تراژدیست ولی مرگ چهارمیلیون نفرآمار می‌باشد.
 
 جنایات رژیم اسلامی بر علیه مردم ما ارقام اماری به خود گرفته است. فقط در جنگ خانمان سوزی که که جنایتکار خمینی به راه انداخت و خامنه‌ای جنایتکار برای هشت سال آنرا عمدا ادامه داد کشور ما یک و نیم میلیون کشته، ده‌ها هزار نفر معلول و ۲ تریلیون دلار به اقتصاد کشور لطمه زد. خامنه‌ای جنایت پیشه که دائم به تقدیر از "شهدا" میگوید خانواده‌ای را نیست که داغ دار نکرده باشد. چرا این رهبر منجلاب حاضر نبود یکی‌ از پسرانش را فدای اسلامش بکند 
چرا خامنه ای پسرانش را به جنگ نفرستاد؟ چرا بقیه سران حکومت از رفسنجانی گرفته تا تک تک آنها و وابستگانشان هیچ یک بچه‌هاشون را به جنگ نفرستادند. فرزندان آنها مشغول تجارت بودند، یا در کشورهای اروپأیی بسر میبردند، و یا در تایلند مشغول جنده بازی بودند
 
آنها که شب و روز دم از دفاع از آن انقلاب سیاه می‌زنند چرا حاضر نبودند که فرزندانشان را به جبههٔ جنگ بفرستند؟ آنها همگی‌ به یک موضوع از ته دل‌ ایمان دارند و آن دروغ بودن اسلام است. اسلام سّر تا پا دروغ که برای قدرت و تجاوز سر هم بندی شده. اسلام دروغ و متجاوز در تمام ابعاد. تجاوز به سرزمین مردم تجاوز با مال مردم، تجاوز به ناموس مردم، تجاوز به هویت تاریخی مردم، تجاوز به پیشرفتهای مردم، و غیره. اسلام تجاوز را از محمد عرب به ارث برده. محمد عرب زن باز و بچه باز که به طفل معصوم ۸ ساله هم تجاوز کرد (عایشه) و از زن پسر خوانده خودش هم نگذشت
 
نابود باد جمهوری اسلامی
 پیش به سوی ایرانی‌ سکولار و دمکراتیک     

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر