چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۱۹، ۱۳۹۲

برپاکردن طناب داردرسفارت جمهوری اسلامی در استکهلم

سئوال ازاپوزیسیون بدبخت شدهُ ایرانی
 
 سئوال ازاپوزیسیون بدبخت شدهُ ایرانی درست درهمین جااست.یعنی درشهراستکهلم همین پنج نفرمخالف رژیم ملایان ددمنش درایران هستندومابقی ایرانیهادراستکهلم درخواب زمستانی
 
درودبیکران به شماپنج نفرشجاع دل هموطن
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر