چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۱۹، ۱۳۹۲

به یادبودجان باختن رفیق ارنستوچه گوارا

انتخاب مقاله ازطرف بخش تبلیغاتی سازمان مخفی ایران
آرمانهاضدگلوله هستند
 
 
من یک هدف دارم و شما تنها گلوله دارید, دعا کنید بعد از تمام شدن گلوله هایتان زنده نباشم، و این را بدانید پشت این نقاب فقط تکه ای استخوان و ماهیچه پنهان نشده, در پشت این نقاب یک آرمان وجود دارد و آرمانها ضد گلوله هستند
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر